STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Vít chốt giữ mảnh ghép gân điều chỉnh được độ dài Theo phụ lục Theo phụ lục Conmed Corporation Sử dụng để cố định mảnh ghép gân trong phẫu thuật tạo hình dây chằng Quy tắc 8, thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C