STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Thiết bị laser điều trị da liễu COTO30/ Union Medical Co.,Ltd Union Medical Co.,Ltd Điều trị mụn thịt, mụn cóc, nốt ruồi... Quy tắc 9, Mục C, Phần II, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT - BYT TTBYT Loại B