STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Que đốt điện cầm máu CD-6C-1 Aomori Olympus Co., Ltd , Nhật Bản OLYMPUS MEDICAL SYSTEMS CORP. Thiết bị này được sử dụng chung với ống nội soi Olympus để thực hiện trong phẫu thuật nội soi để thực hiện cắt đốt, cầm máu trong đường hô hấp trên, các nhánh khí-phế quản và cơ quan tiết niệu. Không dùng dụng cụ này cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài mục đích sử dụng trên Quy tắc 9, Mục C, Phần II, Phụ lục I của Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C