STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Áo phẫu thuật dùng một lần Theo phụ lục Theo phụ lục NTI VINA Tạo ra vùng vô trùng giữa sự tiếp xúc của phẫu thuật viên và bệnh nhân, nhằm đảm bảo an toàn trong suốt quá trình phẫu thuật. Quy tắc 4 TTBYT Loại A