STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 (Họ) Ống thông hút huyết khối Theo phụ lục Theo phụ lục MicroVention Europe Sử dụng để loại bỏ, hút huyết khối trong nòng mạch máu; dùng bơm đưa thuốc điều trị, thuốc cản quang Quy tắc 6, thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại D