STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Phụ tùng máy đo loãng xương Theo phụ lục Theo phụ lục MEDILINK SARL Sử dụng đo mật độ khoáng xương của bệnh nhân Quy tắc 10, Phần II, Phụ lục I, thông tư 39/2016TT-BYT TTBYT Loại C