STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Băng keo cá nhân SOGIBAND/ Tronjen Medical Technology Inc. Tronjen Medical Technology Inc. Sử dụng để băng các vết cắt, vết thương hoặc trầy xước nhỏ. Quy tắc 01 - mục A, phần II, phụ lục I của Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại A
2 Băng dán Hydrocolloid SOGICELL/ Tronjen Medical Technology Inc. Tronjen Medical Technology Inc. Sử dụng với các vết thương cấp tính bề mặt có rỉ dịch nhẹ, các vết thương mạn tính (loét do tì đè, loét chân). Quy tắc 01 - mục A, phần II, phụ lục I của Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại A
3 Băng gạc tiệt trùng SOGIDRESSING/ Tronjen Medical Technology Inc. Tronjen Medical Technology Inc. Dùng để băng các vết thương từ vừa đến lớn, nhất là chăm sóc vết thương sau phẫu thuật. Quy tắc 01 - mục A, phần II, phụ lục I của Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại A
4 Băng cố định trong suốt SOGIFLEX/ Tronjen Medical Technology Inc. Tronjen Medical Technology Inc. Sử dụng để băng ở những vùng da bất tiện trên cơ thể, vết thương khô hoặc ít dịch tiết và cố định kim luồn, ống thông và y cụ khác. Quy tắc 01 - mục A, phần II, phụ lục I của Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại A
5 Băng keo giấy SOGIPLASTER/ Tronjen Medical Technology Inc. Tronjen Medical Technology Inc. Sử dụng để cố định băng gạc nhẹ và các y cụ nhỏ, dùng cho những vùng da nhạy cảm và dễ bị tổn thương, dùng tốt cho những vị trí phải thay băng liên tục. Quy tắc 04 - mục A, phần II, phụ lục I của Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại A
6 Băng keo cuộn co giãn SOGIROLL/ Tronjen Medical Technology Inc. Tronjen Medical Technology Inc. Sử dụng để băng cố định bông gạc, ống thông, kim luồn. Quy tắc 04 - mục A, phần II, phụ lục I của Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại A
7 Băng keo lụa SOGISYVAL/ Tronjen Medical Technology Inc. Tronjen Medical Technology Inc. Sử dụng để băng cố định bông gạc, ống thông, y dụng cụ. Quy tắc 04 - mục A, phần II, phụ lục I của Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại A