STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Thiết bị đầu giường bệnh nhân BH-MEX001; BH-MEX002; BH-MEX003; BH-MEX005; BH-CTR001; BH-CTR005/ Shanghai Zhenghua Medical Equipment Co.,Ltd Shanghai Zhenghua Medical Equipment Co.,Ltd Thiết bị đầu giường bệnh nhân có tác dụng cung cấp các đầu cấp khí y tế, cần thiết cho việc điều trị của các bệnh nhân. Quy tắc 2 - Phần II - Phụ lục I, thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại B