STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Băng cuộn dính không dệt 2.5cm*4.5m, 3.8cm*4.5m, 5.0cm*4.5m, 7.5cm*4.5m, 10cm*4.5m, 15cm*4.5m/GV-10025, GV-10038, GV-10050, GV-10075, GV-10100, GV-10150 HANGZHOU GSPMED MEDICAL APPLIANCES CO., LTD HANGZHOU GSPMED MEDICAL APPLIANCES CO., LTD 1, Quấn cố định trong truyền dịch, hiến máu; 2, Quấn cố định trong Phẫu thuật não, Phẫu thuật tổng quát; 3, Quấn nén trong Phụ khoa: 4, Đệm bảo vệ và băng trong Chỉnh hình; 5, Quấn để bảo vệ trong thể thao; 6, Được sử dụng làm băng bên trong của Băng thể thao và Băng dính đàn hồi (LIGHTRIP) Quy tắc 1, Phần II, Phụ lục I, Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại A