STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 THIẾT BỊ NGOẠI VI CỦA HỆ THỐNG KHÍ Y TẾ Theo phụ lục Theo phụ lục Technologie Medicale Là một thành phần của Hệ thống khí y tế, dùng để điều chỉnh lưu lượng khí y tế cung cấp cho bệnh nhân theo đúng y lệnh hoặc cung cấp khí y tế cho bệnh nhân hoặc các thiết bị sử dụng khí y tế như máy gây mê, máy giúp thở hay thiết bị dùng khí y tế. Quy tắc 2, Phần II, Phụ lục 1, TT 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B