STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Mặt nạ khí dung dùng một lần Nebulizer Masks / Henso Medical (Hangzhou) Co., Ltd. Henso Medical (Hangzhou) Co., Ltd. Sử dụng cho liệu pháp khí dung Quy tắc 2, phần II, phụ lục I của thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại B
2 Mặt nạ thở dùng một lần Oxygen Masks/ Henso Medical (Hangzhou) Co., Ltd. Henso Medical (Hangzhou) Co., Ltd. Sử dụng để truyền oxy trong liệu pháp oxy Quy tắc 2, phần II, phụ lục I của thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại B
3 Bộ hút nhớt, hút đờm kín Disposable Mucus Extractor/ Henso Medical (Hangzhou) Co., Ltd. Henso Medical (Hangzhou) Co., Ltd. Sử dụng để dẫn lưu chất nhầy từ phế quản bệnh nhân Quy tắc 5, phần II, phụ lục I của thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại B
4 Ống hút nhớt, hút đờm kín Sterile Suction Catheter/ Henso Medical (Hangzhou) Co., Ltd. Henso Medical (Hangzhou) Co., Ltd. Sử dụng để hút đờm/nhớt Quy tắc 5, phần II, phụ lục I của thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại B
5 Ống thông cho ăn Sterile Feeding Tubes/ Henso Medical (Hangzhou) Co., Ltd. Henso Medical (Hangzhou) Co., Ltd. Sử dụng để cung cấp chất dinh dưỡng cho cơ thể Quy tắc 5, phần II, phụ lục I của thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại B
6 Ống thông dạ dày Disposable Stomach Tubes/ Henso Medical (Hangzhou) Co., Ltd. Henso Medical (Hangzhou) Co., Ltd. Sử dụng để đưa chất lỏng hoặc chất dinh dưỡng vào dạ dày, hoặc hút chất lỏng từ dạ dày Quy tắc 5, phần II, phụ lục I của thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại B
7 Ống thông hậu môn Sterile Rectal Tube/ Henso Medical (Hangzhou) Co., Ltd. Henso Medical (Hangzhou) Co., Ltd. Sử dụng để thoát hơi và phân từ ống tiêu hóa ra ngoài Quy tắc 5, phần II, phụ lục I của thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại B
8 Ống thông Nelaton Sterile Nelaton Catheter/ Henso Medical (Hangzhou) Co., Ltd. Henso Medical (Hangzhou) Co., Ltd. Sử dụng để thông tiểu Quy tắc 5, phần II, phụ lục I của thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại B
9 Ống thông Foley Latex Foley Catheter/ Henso Medical (Hangzhou) Co., Ltd. Henso Medical (Hangzhou) Co., Ltd. Sử dụng để thông tiểu hoặc đưa chất lỏng vào bàng quang Quy tắc 5, phần II, phụ lục I của thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại B
10 Kim lấy máu, lấy thuốc Disposable Hypodermic Needles/ Henso Medical (Hangzhou) Co., Ltd. Henso Medical (Hangzhou) Co., Ltd. Dùng để lấy máu, lấy thuốc và tiêm truyền cơ bản Quy tắc 6, phần II, phụ lục I của thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại B
11 Kim cánh bướm Scalp Vein Sets / Henso Medical (Hangzhou) Co., Ltd. Henso Medical (Hangzhou) Co., Ltd. Sử dụng để tiêm truyền tĩnh mạch. Sản phẩm chỉ sử dụng một lần Quy tắc 7, phần II, phụ lục I của thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại B