STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Tấm cảm biến nhận ảnh X-Quang kỹ thuật số Theo phụ lục Theo phụ lục RADISEN CO., LTD Sử dụng để thu nhận hình ảnh chụp X-Quang Quy tắc 10, phần II, thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại B