STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Phụ tùng máy theo dõi bệnh nhân Theo phụ lục Theo phụ lục Shenzhen Med-link Electronics Tech Co.,Ltd Chuyển tín hiệu điện tim của bệnh nhân về máy theo dõi bệnh nhân Quy tắc 2, phần II phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B