STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Van động mạch chủ sinh học qua da và trợ cụ Theo phụ lục Theo phụ lục Medtronic Inc. Được chỉ định dùng cho những bệnh nhân bị hẹp van động mạch chủ tự nhiên nghiêm trọng. Đối với các bệnh nhân bị hẹp van động mạch chủ hai lá tự nhiên nghiêm trọng, hệ thống sẽ được chỉ định dùng cho những bệnh nhân có nguy cơ vừa phải hoặc cao phải tiến hành phẫu thuật thay van động mạch chủ (AVR). Đối với những bệnh nhân có nguy cơ AVR thấp, hệ thống được chỉ định dùng cho những bệnh nhân ≥70 tuổi có LVEF >30%. Cũng được chỉ định cho những bệnh nhân có van sinh học phẫu thuật bị hẹp, thiểu năng hoặc suy giảm chức năng cần thay van, những người có nguy cơ cao phải tiến hành phẫu thuật thay van động mạch chủ (AVR). Phụ lục I, phần IIB, QT8, Mục 2, Thông tư số 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại D