STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Kim sinh thiết Theo phụ lục Theo phụ lục ZAMAR D.O.O LIMITED LIABILITY COMPANY Sử dụng để lấy mẫu mô từ các cơ quan hoặc khối u dưới da Quy tắc 6, phần II, Phụ lục I thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
2 Súng sinh thiết Theo phụ lục Theo phụ lục ZAMAR D.O.O LIMITED LIABILITY COMPANY Dùng để lấy mẫu sinh thiết Quy tắc 6, phần II, Phụ lục I thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
3 Kim dẫn đường cho kim sinh thiết Theo phụ lục Theo phụ lục ZAMAR D.O.O LIMITED LIABILITY COMPANY Dùng để mở đường cho kim sinh thiết Quy tắc 6, phần II, Phụ lục I thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B