STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 RILEFAST ACE Nhũ dịch nhỏ giọt Gruppo Farmaimpresa, Srl, Italia Gruppo Farmaimpresa, Srl, Italia Dùng trong các trường hợp rối loạn tiêu hóa, khóc dạ đề (colic), đầy hơi, ợ hơi, ruột kích thích và đau bụng ở trẻ sơ sinh, trẻ em, người lớn. Quy tắc 5, phần II, phụ lục I, thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
2 Comil Hỗn dịch nhỏ giọt Gruppo Farmaimpresa, Srl, Italia Gruppo Farmaimpresa, Srl, Italia Dùng trong các trường hợp rối loạn tiêu hóa, khóc dạ đề (colic), đầy hơi, ợ hơi, ruột kích thích và đau bụng ở trẻ sơ sinh, trẻ em, người lớn. Quy tắc 15, phần II, phụ lục I, thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B