STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Tủ đựng thuốc và dụng cụ TT; TAB; TAB-SN CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ HOÀNG GIA CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ HOÀNG GIA Tủ dùng để đựng, bảo quản thuốc và các dụng cụ y tế thường được sử dụng trong bệnh viện, phòng khám và các cơ sở y tế. Quy tắc 4, phần II phụ lục I, Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại A
2 Bàn đẩy dụng cụ y tế BT CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ HOÀNG GIA CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ HOÀNG GIA Bàn sử dụng để các dụng cụ y tế phẫu thuật thường được sử dụng trong bệnh viện, phòng khám và các cơ sở y tế Quy tắc 4, phần II phụ lục I, Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại A
3 Xe đẩy cấp phát thuốc XCPT2 CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ HOÀNG GIA CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ HOÀNG GIA Xe đẩy dùng để cấp phát thuốc thường được sử dụng trong bệnh viện, phòng khám và các cơ sở y tế. Quy tắc 4, phần II phụ lục I, Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại A
4 Bàn đẻ BD CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ HOÀNG GIA CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ HOÀNG GIA Dùng cho sản phụ nằm trong quá trình sinh đẻ, khám, chẩn đoán và phẫu thuật phụ khoa tại bệnh viện, phòng khám và các cơ sở y tế. Quy tắc 4, phần II phụ lục I, Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại A
5 Bàn khám phụ khoa BKPK CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ HOÀNG GIA CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ HOÀNG GIA Dùng cho bệnh nhân nằm trong quá trình khám, chẩn đoán, phẫu thuật phụ khoa tại bệnh viện, phòng khám và các cơ sở y tế. Quy tắc 4, phần II phụ lục I, Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại A
6 Xe đẩy cáng XDC CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ HOÀNG GIA CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ HOÀNG GIA Dùng để vận chuyển bệnh nhân đến phòng mổ, phòng điều trị … hoặc vận chuyển bệnh nhân lên ô tô cứu thương trong trường hợp cấp cứu, sử dụng tại bệnh viện, phòng khám và các cơ sở y tế. Quy tắc 4, phần II phụ lục I, Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại A