STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Túi ép dẹp tiệt trùng nhiệt độ cao các cỡ 50mm x 200m, 75mm x 200m, 100mm x 200m, 150mm x 200m, 200mm x 200m, 250mm x 200m, 300mm x 200m, 350mm x 200m, 400mm x 200m, 450mm x 200m AnQing Kangmingna Packaging Co., Ltd AnQing Kangmingna Packaging Co., Ltd Dùng trong hấp tẩy tiệt trùng các y cụ và vật tư tiêu hao trong các bệnh viện, phòng khám, cơ sở y tế. Vô khuẩn các ducngj cụ khám chữa bệnh, dụng cụ phẫu thuật thông qua các thiết bị tiệt trùng bằng hơi nước và khí EO Quy tắc phân loại đối với trang thiết bị y tế không phải thiết bị chẩn đoán In Vitro: quy tắc 04 TTBYT Loại A
2 Túi tyvek tiệt trùng nhiệt độ thấp Plasma các cỡ 50mm x 100m, 75mm x 100m, 100mm x 100m, 150mm x 100m, 200mm x 100m, 250mm x 100m, 300mm x 100m, 350mm x 100m, 400mm x 100m AnQing Kangmingna Packaging Co., Ltd AnQing Kangmingna Packaging Co., Ltd Dùng trong tiệt trùng các y cụ và vật tư tiêu hao trong các bệnh viện, phòng khám, cơ sở y tế. Vô khuẩn các dụng cụ khám chữa bệnh, dụng cụ phẫu thuật thông qua các thiết bị tiệt trùng bằng Hydrogen Peroxide (Plasma), khí EO, tiệt trùng bằng bức xạ và tia electron Quy tắc phân loại đối với trang thiết bị y tế không phải thiết bị chẩn đoán In Vitro: quy tắc 04 TTBYT Loại A
3 Băng chỉ thị tiệt trùng nhiệt độ thấp Băng chỉ thị tiệt trùng nhiệt độ thấp AnQing Kangmingna Packaging Co., Ltd AnQing Kangmingna Packaging Co., Ltd Cung cấp khả năng xác định dụng cụ đã được tiệt trùng bằng máy tiệt trùng nhiệt độ thấp Plasma Quy tắc phân loại đối với trang thiết bị y tế không phải thiết bị chẩn đoán In Vitro: quy tắc 04 TTBYT Loại A
4 Que chỉ thị tiệt trùng nhiệt độ thấp Que chỉ thị tiệt trùng nhiệt độ thấp AnQing Kangmingna Packaging Co., Ltd AnQing Kangmingna Packaging Co., Ltd Cung cấp khả năng xác định dụng cụ đã dược tiệt trùng bằng máy tiệt trùng bằng máy tiệt trùng nhiệt độ thấp Plasma Quy tắc phân loại đối với trang thiết bị y tế không phải thiết bị chẩn đoán In Vitro: quy tắc 04 TTBYT Loại A