STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Bàn phẫu thuật mắt VG-04A GUANGZHOU JZ. FOREVER TRADE CO., LTD/ CHINA GUANGZHOU JZ. FOREVER TRADE CO., LTD/ CHINA Dùng để khám bệnh và phẫu thuật mắt Trang thiết bị y tế không là trang thiết bị chẩn đoán Invitro, Quy tắc 12 TTBYT Loại A
2 Xe đẩy dụng cụ khám bệnh VG-316 GUANGZHOU JZ. FOREVER TRADE CO., LTD/ CHINA GUANGZHOU JZ. FOREVER TRADE CO., LTD/ CHINA Dùng để đẩy dụng cụ khám bệnh Trang thiết bị y tế không là trang thiết bị chẩn đoán Invitro, Quy tắc 4 TTBYT Loại A
3 Xe đẩy dụng cụ khám bệnh VG-335 GUANGZHOU JZ. FOREVER TRADE CO., LTD/ CHINA GUANGZHOU JZ. FOREVER TRADE CO., LTD/ CHINA Dùng để đẩy dụng cụ khám bệnh Trang thiết bị y tế không là trang thiết bị chẩn đoán Invitro, Quy tắc 4 TTBYT Loại A
4 Ghế khám phụ khoa VG-D7 GUANGZHOU JZ. FOREVER TRADE CO., LTD/ CHINA GUANGZHOU JZ. FOREVER TRADE CO., LTD/ CHINA Dùng để khám bệnh Trang thiết bị y tế không là trang thiết bị chẩn đoán Invitro, Quy tắc 4 TTBYT Loại A
5 Xe đẩy di chuyển bệnh nhân VG-857 GUANGZHOU JZ. FOREVER TRADE CO., LTD/ CHINA GUANGZHOU JZ. FOREVER TRADE CO., LTD/ CHINA Dùng để di chuyển bệnh nhân Trang thiết bị y tế không là trang thiết bị chẩn đoán Invitro, Quy tắc 4 TTBYT Loại A
6 Giường dùng cho bé sơ sinh BCA-001 GUANGZHOU JZ. FOREVER TRADE CO., LTD/ CHINA GUANGZHOU JZ. FOREVER TRADE CO., LTD/ CHINA Dùng cho bé sơ sinh Trang thiết bị y tế không là trang thiết bị chẩn đoán Invitro, Quy tắc 4 TTBYT Loại A
7 Đèn LED Khám bệnh VG-LEDS1-2 GUANGZHOU JZ. FOREVER TRADE CO., LTD/ CHINA GUANGZHOU JZ. FOREVER TRADE CO., LTD/ CHINA Dùng để khám bệnh Trang thiết bị y tế không là trang thiết bị chẩn đoán Invitro, Quy tắc 10 TTBYT Loại A