STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Răng giả bằng sứ UNILUX ATLAS-ENTA DIŞÇILIK SANAYI VE TICARET A.Ş GÜLSA TIBBİ CİHAZLAR VE MALZEME SANAYİ TİCARET A.Ş Dùng để gắn răng giả trong nha khoa Quy tắc 5 (Mục 3), Phần I&II.B của Phụ lục I của TT 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B