STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Phổi nhân tạo Theo phụ lục Theo phụ lục EUROSETS S.r.l Để trao đổi khí (oxy và carbon) giữa máu và môi trường, đáp ứng nhu cầu trao đổi khí của bệnh nhân trong quá trình phẫu thuật tim, phổi Phụ lục I, Phần II, Mục A, Quy tắc 3, Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại C