STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Bàn cực trung tính cho tay dao mổ điện, dùng cho người lớn ES-EP001, ES-EP002 Evershine Evershine Dùng làm bản cực âm cho dao mổ điện cao tần, dùng cho đối tượng bệnh nhân: Người lớn (Từ 16 tuổi trở lên) Quy tắc phân loại đối với trang thiết bị y tế không phải thiết bị chẩn đoán In Vitro: quy tắc 04 TTBYT Loại A
2 Bàn cực trung tính cho tay dao mổ điện, dùng cho trẻ em ES-EP003, ES-EP004 Evershine Evershine Dùng làm bản cực âm cho dao mổ điện cao tần, dùng cho đối tượng bệnh nhân: trẻ em Quy tắc phân loại đối với trang thiết bị y tế không phải thiết bị chẩn đoán In Vitro: quy tắc 04 TTBYT Loại A
3 Cáp nối bản cực trung tính, dùng nhiều lần ES-EP005A, ES-EP005B, ES-EP005C Evershine Evershine Dùng kết nối tấm bản cực trung tính với máy Quy tắc phân loại đối với trang thiết bị y tế không phải thiết bị chẩn đoán In Vitro: quy tắc 04 TTBYT Loại A
4 Bản cực trung tính kèm cáp dùng 1 lần ES-EP002C Evershine Evershine Dùng làm bản cực âm cho dao mổ điện cao tần Quy tắc phân loại đối với trang thiết bị y tế không phải thiết bị chẩn đoán In Vitro: quy tắc 04 TTBYT Loại A
5 Bàn chùi cho tay dao mổ điện ES-T008 Evershine Evershine Bàn chùi cho tay dao mổ điện gồm 1 lớp xốp mềm và 1 lớp giấy ráp, sử dụng để làm sạch tay dao mổ điện trong phẫu thuật Quy tắc phân loại đối với trang thiết bị y tế không phải thiết bị chẩn đoán In Vitro: quy tắc 04 TTBYT Loại A