STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Gối cố định bệnh nhân xạ trị nằm sấp R605-HP Klarity Medical & Equipment (GZ) Co., LTD. Klarity Medical & Equipment (GZ) Co., LTD. Cố định bệnh nhân xạ trị khi điều trị trong tư thế nằm sấp Quy tắc 4. Phân loại cho trang thiết bị y tế không xâm nhập khác (Phần II. Quy tắc phân loại đối với trang thiết bị y tế không phải trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro, theo Thông tư 05/2022/TT-BYT) TTBYT Loại A
2 Gối cố định bệnh nhân xạ trị nằm sấp R605-HPCF Klarity Medical & Equipment (GZ) Co., LTD. Klarity Medical & Equipment (GZ) Co., LTD. Cố định bệnh nhân xạ trị khi điều trị trong tư thế nằm sấp Quy tắc 4. Phân loại cho trang thiết bị y tế không xâm nhập khác (Phần II. Quy tắc phân loại đối với trang thiết bị y tế không phải trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro, theo Thông tư 05/2022/TT-BYT) TTBYT Loại A
3 Bàn hỗ trợ điều trị bệnh nhân xạ trị áp sát KT-810M Klarity Medical & Equipment (GZ) Co., LTD. Klarity Medical & Equipment (GZ) Co., LTD. Thiết bị sử dụng để bệnh nhân nằm trong quá trình xạ trị áp sát, bàn tương thích với chụp cộng hưởng từ, chụp CT để lập kế hoạch xạ trị Quy tắc 4. Phân loại cho trang thiết bị y tế không xâm nhập khác (Phần II. Quy tắc phân loại đối với trang thiết bị y tế không phải trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro, theo Thông tư 05/2022/TT-BYT) TTBYT Loại A
4 Bàn hỗ trợ điều trị bệnh nhân xạ trị áp sát KT-810C Klarity Medical & Equipment (GZ) Co., LTD. Klarity Medical & Equipment (GZ) Co., LTD. Thiết bị sử dụng để bệnh nhân nằm trong quá trình xạ trị áp sát, bàn tương thích với chụp CT lập kế hoạch xạ trị Quy tắc 4. Phân loại cho trang thiết bị y tế không xâm nhập khác (Phần II. Quy tắc phân loại đối với trang thiết bị y tế không phải trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro, theo Thông tư 05/2022/TT-BYT) TTBYT Loại A
5 Túi chân không cố định toàn thân R7504-30NLB Klarity Medical & Equipment (GZ) Co., LTD. Klarity Medical & Equipment (GZ) Co., LTD. Cố định toàn thân người bệnh vào bàn điều trị trong quá trình xạ trị Quy tắc 4. Phân loại cho trang thiết bị y tế không xâm nhập khác (Phần II. Quy tắc phân loại đối với trang thiết bị y tế không phải trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro, theo Thông tư 05/2022/TT-BYT) TTBYT Loại A
6 Túi chân không cố định toàn thân R7507-36NLB Klarity Medical & Equipment (GZ) Co., LTD. Klarity Medical & Equipment (GZ) Co., LTD. Cố định toàn thân người bệnh vào bàn điều trị trong quá trình xạ trị Quy tắc 4. Phân loại cho trang thiết bị y tế không xâm nhập khác (Phần II. Quy tắc phân loại đối với trang thiết bị y tế không phải trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro, theo Thông tư 05/2022/TT-BYT) TTBYT Loại A
7 Bộ đỡ đầu gối R634-L-1E Klarity Medical & Equipment (GZ) Co., LTD. Klarity Medical & Equipment (GZ) Co., LTD. Đỡ 2 đầu gối người bệnh trong quá trình xạ trị Quy tắc 4. Phân loại cho trang thiết bị y tế không xâm nhập khác (Phần II. Quy tắc phân loại đối với trang thiết bị y tế không phải trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro, theo Thông tư 05/2022/TT-BYT) TTBYT Loại A
8 Bộ đỡ bàn chân R634-L-2E Klarity Medical & Equipment (GZ) Co., LTD. Klarity Medical & Equipment (GZ) Co., LTD. Đỡ 2 bàn chân người bệnh trong quá trình xạ trị Quy tắc 4. Phân loại cho trang thiết bị y tế không xâm nhập khác (Phần II. Quy tắc phân loại đối với trang thiết bị y tế không phải trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro, theo Thông tư 05/2022/TT-BYT) TTBYT Loại A