STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Thiết bị giường kéo giãn cột sống Galaxy Traction TTET 300/REF T3.F0 (PN: 3263) Meden-Inmed Sp.zo.o Meden-Inmed Sp.zo.o Điều trị phục hồi xương khớp, vật lý trị liệu Quy tắc 9, mục C, Phần II, Phụ lục I của thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
2 Thiết bị sóng xung kích trị liệu Intelect RPW 2/2174DEV DJO France SAS DJO France SAS Điều trị phục hồi xương khớp, vật lý trị liệu Quy tắc 9, mục C, Phần II, Phụ lục I của thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
3 Thiết bị điện xung kết hợp siêu âm trị liệu Intelect NEO; Intelect Mobile 2 Combo INLT/6001; 15-0133 DJO France SAS / (South Dakota Partners Inc) DJO France SAS Điều trị phục hồi xương khớp, vật lý trị liệu Quy tắc 9, mục C, Phần II, Phụ lục I của thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
4 Thiết bị laser trị liệu công suất cao Intelect HPL 7; Intelect HPL 15/2879; 2979 DJO France SAS / (Mectronic Medicale S.r.l) DJO France SAS Điều trị phục hồi xương khớp, vật lý trị liệu Quy tắc 9, mục C, Phần II, Phụ lục I của thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C
5 Thiết bị siêu âm trị liệu Intelect Mobile 2 Ultrasound INLT/15-0131 DJO France SAS/ (South Dakota Partners Inc) DJO France SAS Điều trị giảm đau, vật lý trị liệu Quy tắc 9, mục C, Phần II, Phụ lục I của thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
6 Thiết bị điện xung trị liệu Intelect Mobile 2 Stim INTL/15-0132 DJO France SAS/ (South Dakota Partners Inc) DJO France SAS Điều trị giảm đau, vật lý trị liệu Quy tắc 9, mục C, Phần II, Phụ lục I của thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B