STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 BĂNG BÓ BỘT ALTOCAST ALTOCAST: 2inch x 4yds; 3inch x 4yds; 4inch x 4yds; 5inch x 4yds ALTOCHEM CO., LTD ALTOCHEM CO., LTD Băng cố định trong chỉnh hình Quy tắc 4, Phần II, Phụ lục 1, TT 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A