STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Test thử nhanh phát hiện định tính chất gây nghiện – Thương hiệu Ezitell Theo phụ lục Theo phụ lục HANGZHOU ALLTEST BIOTECH CO., LTD CHINA - Dùng để phát hiện nhanh định tính chất gây nghiện có trong mẫu nước tiểu. - Sử dụng trong chẩn đoán in vitro. Quy tắc 6, Phần III, Phụ lục 1, Thông tư 05/2022/ TT-BYT TTBYT Loại B