STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Gạc đắp vết thương chống dính Euronet Paraffin Euronet Paraffin 5cm x 5cm; 5cm x 10cm; 5cm x 15cm; 5cm x 20cm; 5cm x 100cm; 7,5cm x 10cm; 7,5cm x 15cm; 7,5cm x 20cm; 7,5cm x 100cm; 7,5cm x 700cm; 10cm x 10cm; 10cm x 15cm; 10cm x 20cm; 10cm x 40cm; 10cm x 100cm; 10cm x 200cm; 10cm x 700cm; 15cm x 15cm; 15cm x 20cm; 15cm x 40cm; 15cm x 100cm; 15cm x 200cm; 15cm x 700cm; 20cm x 20cm; 20cm x 40cm; 20cm x 100cm; 20cm x 200cm; EUROFARM SPA EUROFARM SPA Đắp vết thương chống dính Quy tắc 4, Phần II, Phụ lục 1, TT 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
2 Màng mổ kháng khuẩn Euroderm Incise Euroderm Incise 15cm x 26cm; 30cm x 26cm; 44cm x 26cm; 45cm x 55cm; 40cm x 34cm; 42cm x 42cm; 50cm x 90cm; 60cm x 52cm; 70cm x 80cm; 80cm x 60cm; 90cm x 80cm EUROFARM SPA EUROFARM SPA Che phẫu trường trước mổ Quy tắc 4, Phần II, Phụ lục 1, TT 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
3 Màng mổ kháng khuẩn Euroderm Incise Iodine Euroderm Incise Iodine15cm x 26cm; 30cm x 26cm; 44cm x 26cm; 45cm x 55cm; 40cm x 34cm; 42cm x 42cm; 50cm x 90cm; 60cm x 52cm; 70cm x 80cm; 80cm x 60cm; 90cm x 80cm EUROFARM SPA EUROFARM SPA Che phẫu trường trước mổ Quy tắc 4, Phần II, Phụ lục 1, TT 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
4 Băng cuộn Eurosilk Eurosilk 2,5cm x 9,14 m; 1,25cm x 9,14m EUROFARM SPA EUROFARM SPA Cố định dụng cụ Quy tắc 4, Phần II, Phụ lục 1, TT 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A