STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Van tim cơ học nhân tạo Theo phụ lục Theo phụ lục Medtronic, Inc Van tim cơ họcMedtronic được thiết kế để sử dụng như một van thay thế ở những bệnh nhân có van tim bị hư hỏng. Thiết bị này cũng có thể được sử dụng để thay thế van tim giả cấy ghép trước đó. Quy tắc 8 - Phần II - Phụ Lục I; Phụ Lục II của Thông tư số 39/2016/TT-BYT. TTBYT Loại D