STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Giường bệnh nhân MB-3ABG MB-4EA MB-4EB MB-4EC MB-4ED MB-3EA MB-3EB MB-3EC MB-3ED MB-3EE MB-3MA MB-3MB MB-2EA MB-2EB MB-2AA MB-1XAG MB-1A MB-1A2 Dongguan Jiachuang Lenglian Yunshu Co.,Ltd -Trung Quốc Dongguan Jiachuang Lenglian Yunshu Co.,Ltd -Trung Quốc Dùng tay điều chỉnh Di chuyển bằng bánh xe 4 TTBYT Loại A
2 Băng ca bệnh nhân MB-1U MB-1V MB-1T MB-1W Dongguan Jiachuang Lenglian Yunshu Co.,Ltd -Trung Quốc Dongguan Jiachuang Lenglian Yunshu Co.,Ltd -Trung Quốc Dùng tay điều chỉnh Di chuyển bằng bánh xe 4 TTBYT Loại A
3 Tủ đầu giường bệnh nhân MB-806 Dongguan Jiachuang Lenglian Yunshu Co.,Ltd -Trung Quốc Dongguan Jiachuang Lenglian Yunshu Co.,Ltd -Trung Quốc Dùng tay điều chỉnh 4 TTBYT Loại A