STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Thùng nấu sáp Paraffin điều trị giảm đau PN39.1 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHANA CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHANA Nấu sáp nóng hỗ trợ nhiều trong điều trị Quy tắc 12, mục C, phần II, phụ lục I thông tư 05/2022TT-BYT TTBYT Loại A