STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Thuốc thử xét nghiệm định lượng glucose GLUC2 / 08106037190 Roche Diagnostics GmbH, Đức Roche Diagnostics GmbH, Đức Xét nghiệm in vitro dùng để định lượng glucose trong mẫu ly huyết người trên các hệ thống Roche/Hitachi cobas c. Quy tắc 6, Phân loại TTBYT IVD TTBYT Loại B