STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Thòng lọng cắt Polyp sử dụng một lần Theo phụ lục Theo phụ lục Jiangsu Vedkang Medical Science and Technology Co., Ltd. Dùng để cắt Polyp ở đường tiêu hoá ra khỏi cơ thể, kết hợp với sử dụng nội soi. Quy tắc 5, Phần II phụ lục 1 của Thông tư 39/2016/TT-BYT. TTBYT Loại C