STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Bóng nong động mạch vành Theo phụ lục Theo phụ lục Alvimedica Nong động mạch vành trong thủ thuật can thiệp động mạch Điều 2, Quy tắc 8, phần II, Mục 1, Phụ lục I của Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại D
2 Bóng nong động mạch vành Theo phụ lục Theo phụ lục Alvimedica Nong động mạch vành trong thủ thuật can thiệp động mạch Điều 2, Quy tắc 8, phần II, Mục 1, Phụ lục I của Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại D
3 Stent động mạch chậu Theo phụ lục Theo phụ lục ALVIMEDICA TIBBI URUNLER SAN. ve DIS TIC. A.S. Cấy ghép lâu dài trong động mạch chậu Điều 2, Quy tắc 8, phần II, Mục 1, Phụ lục I của Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại D
4 Stent động mạch đùi Theo phụ lục Theo phụ lục ALVIMEDICA TIBBI URUNLER SAN. ve DIS TIC. A.S. Cấy ghép lâu dài trong động mạch đùi Điều 2, Quy tắc 8, phần II, Mục 1, Phụ lục I của Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại D
5 Stent động mạch chi dưới gối CRE8 BTK/Theo phụ lục Theo phụ lục ALVIMEDICA TIBBI URUNLER SAN. ve DIS TIC. A.S. Cấy ghép lâu dài trong động mạch chi dưới gối Điều 2, Quy tắc 8, phần II, Mục 1, Phụ lục I của Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại D