STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Bàn khám sản phụ khoa điều khiển điện 015-2050; 016-2050; Sjobloms Sjukvardsutrustining AB Sjobloms Sjukvardsutrustining AB Chuyên dùng làm bàn khám hoặc bàn tiểu phẫu sản, phụ khoa, tiết niệu...; cũng có thể sử dụng như bàn khám thông thường tại các trung tâm y tế hoặc bệnh viện Quy tắc 12 mục C, Phần II, Phụ lục I của Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại A