STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 vật liệu lấy dấu răng CAVEX CA 37 CAVEX HOLLAND, B.V CAVEX HOLLAND, B.V Vật liệu dùng để lấy dấu răng Quy tắc 5, mục 1 TTBYT Loại A