STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Phổi nhân tạo Theo phụ lục Theo phụ lục Medtronic, Inc Bộ lọc động mạch Affinity Pixie Pediatric được chỉ định để sử dụng trong các quy trình phế quản phổi đến 6 giờ để loại bỏ các vi hạt nhỏ và khí. Quy tắc 3 - Phần II - Phụ Lục I; Phụ Lục II của Thông tư số 39/2016/TT-BYT. TTBYT Loại C