STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Túi cho ăn Disposable Enteral Feeding HANGZHOU DEMO MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD HANGZHOU DEMO MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD Đựng thức ăn cho bệnh nhân ăn Quy tắc 4, phần II TTBYT Loại A