STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Vật tư cấy ghép thay khớp gối và khớp háng nhân tạo Theo danh mục đính kèm kết quả phân loại B-One Ortho, Corp./ Mỹ B-One Ortho, Corp./ Mỹ Vật tư cấy ghép trong phẫu thuật khớp gối và háng nhân tạo Quy tắc 8, phần II, phụ lục I của thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C