STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Sinh phẩm chẩn đoán In-vitro Theo phụ lục Theo phụ lục Bio-Rad boulevard Raymond poincaré - 92430 Marnes la Coquette France Dùng để phát hiện kháng nguyên Aspergillus galactomannan trong huyết thanh và rửa phế quản phế nang (BAL) Quy tắc phân loại đối với trang thiết bị y tế chẩn đoán In Vitro: quy tắc 6 TTBYT Loại B