STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Thuốc thử xét nghiệm định lượng alpha2-Antiplasmin Berichrom α2-Antiplasmin/OUBU15 Siemens Healthcare Diagnostics Products GmbH Siemens Healthcare Diagnostics Products GmbH Sử dụng trong định lượng α2-Antiplasmin hoạt động sinh học, giúp chẩn đoán các khiếm khuyết do di truyền hay mắc phải và trong điều trị các bệnh về tiêu sợi huyết. Các nguyên tắc phân loại trang thiết bị y tế (TTBYT); Quy tắc 6, phân loại TTBYT chẩn đoán in vitro TTBYT Loại B