STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Vật tư tiêu hao dung cho máy xét nghiệm miễn dịch Elisa Theo phụ lục Theo phụ lục Diasorin S.p.A Đầu tip hút nhỏ mẫu/ thuốc thử dùng một lần sử dụng cho máy phân tích miễn dịch tự động Phụ lục I của Thông tư 05/2022/TT-BYT ngày 01/08/2022 quy định chi tiết về phân loại TTBYT TTBYT Loại A