STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm định lượng WBC, RBC, HGB, PLT COULTER LIN-X Linearity Control/628029 Beckman Coulter, Inc., USA Beckman Coulter, Inc., USA COULTER LIN-X Linearity Control được sử dụng cùng với thuốc thử COULTER đặc hiệu nhằm đánh giá việc hiệu chuẩn và xác nhận dải báo cáo của các máy phân tích huyết học UniCel DxH. Dùng trong chẩn đoán in vitro. Các nguyên tắc phân loại trang thiết bị y tế; Quy tắc phân loại đối với trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro - Quy tắc 6. TTBYT Loại B