STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Đầu thắt tĩnh mạch thực quản Theo phụ lục Theo phụ lục Beijing ZKSK Technology Co., Ltd. Sử dụng để thắt tĩnh mạch thực quản dùng kết hợp với nội soi Quy tắc 7, phần II, Thông tư 39/2017/TT-BYT TTBYT Loại B
2 Hemoclip dùng một lần Theo phụ lục Theo phụ lục Beijing ZKSK Technology Co., Ltd. Dùng để cầm chảy máu với những tổn thương đường tiêu hóa được phát hiện qua nội soi tiêu hóa, Dùng cùng với hệ thống nội soi tiêu hóa Quy tắc 7, Phần II, Thông tư 39/2016/TT- BYT TTBYT Loại B
3 Kim tiêm cầm máu dùng một lần Theo phụ lục Theo phụ lục Beijing ZKSK Technology Co., Ltd. Dùng để cầm máu trong điều trị xuất huyết đường tiêu hóa dùng kết hợp với nội soi Quy tắc 6, phần II, Thông tư 39/2017/TT-BYT TTBYT Loại B
4 Kìm sinh thiết dùng một lần Theo phụ lục Theo phụ lục Beijing ZKSK Technology Co., Ltd. Sử dụng để lấy sinh thiết, trích lấy mẫu và kéo ra khỏi ống nội soi Quy tắc 6, phần II, Thông tư 39/2017/TT-BYT TTBYT Loại B
5 Kìm sinh thiết nóng dùng một lần Theo phụ lục Theo phụ lục Beijing ZKSK Technology Co., Ltd. Dùng trong phẫu thuật nội soi, lấy mẫu sinh thiết sử dụng dòng điện cao tần Quy tắc 7, phần II, Thông tư 39/2017/TT-BYT TTBYT Loại C
6 Thòng lọng cắt polyp dùng một lần Theo phụ lục Theo phụ lục Beijing ZKSK Technology Co., Ltd. Được sử dụng để cắt bỏ polyp đường tiêu hóa, sử dụng kết với ống nội soi Quy tắc 7, phần II, Thông tư 39/2017/TT-BYT TTBYT Loại C