STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Ambu bóp bóng giúp thở cho người lớn/trẻ em/trẻ sơ sinh loại dùng 1 lần và nhiều lần Theo phụ lục Theo phụ lục Headstar Medical Products Co., Ltd. Dùng để hỗ trợ hô hấp, hồi sức cấp cứu, giúp thở bằng tay. Quy tắc 11, Mục C, Phần II, Phụ lục I Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại B