STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Thiết bị laser xung màu 595nm và Nd:Yag1064nm VBeam Prima 9914-00-9080 Candela Corporation Candela Corporation Ứng dùng điều trị trong y tế Quy tắc 9 TTBYT Loại B