STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Dụng cụ lấy dấu răng Theo phụ lục Theo phụ lục SIC invent AG Dùng để lấy dấu răng Quy tắc 5 TTBYT Loại A
2 Nắp chụp chân răng nhân tạo Theo phụ lục Theo phụ lục SIC invent AG Nắp chụp cố định chân răng nhân tạo sau khi cấy ghép, không gắn lâu dài trong miệng bệnh nhân Quy tắc 5 TTBYT Loại A
3 Dụng cụ phục hình chân răng nhân tạo SIC LocFix Block-Out Ring, 4 pieces/951261 SIC invent AG SIC invent AG Dụng cụ phục hình chân răng nhân tạo Quy tắc 5 TTBYT Loại A
4 Bản sao chân răng nhân tạo SIC LocFix Lab Implant/951263 SIC invent AG SIC invent AG Sử dụng thay thế chân răng nhân tạo, dùng để lấy dấu và làm mẫu để gắn răng giả cho bệnh nhân Quy tắc 5 TTBYT Loại A
5 Dụng cụ vặn chân răng nhân tạo Theo phụ lục Theo phụ lục SIC invent AG Dụng cụ vặn chân răng nhân tạo Quy tắc 6 TTBYT Loại A
6 Mũi khoan nha khoa Theo phụ lục Theo phụ lục SIC invent AG Gắn mũi vào tay khoan phù hợp để khoan răng theo mục đích của nha sĩ trong quá trình điều trị Quy tắc 9 TTBYT Loại B
7 Dụng cụ chặn chân răng nhân tạo Theo phụ lục Theo phụ lục SIC invent AG Dụng cụ chặn chân răng nhân tạo Quy tắc 5 TTBYT Loại A
8 Dụng cụ tháo nắp chụp chân răng nhân tạo SICvantage Extractor, extra short for prosthetics in blue or red/951623 SIC invent AG SIC invent AG Dụng cụ tháo nắp chụp chân răng nhân tạo Quy tắc 5 TTBYT Loại A