STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Van hút và các phụ kiện Theo phụ lục Theo phụ lục Flow- meter S.p.A Thiết bị dùng để đóng ngắt khi hút dịch QT11/ Phần II- Thông tư 39/2016/ TT-BYT TTBYT Loại B