STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Nút chặn kim luồn Heparin Cap Bio-med Healthcare Products Pvt. Ltd Bio-med Healthcare Products Pvt. Ltd Dùng để đậy kim luồn tĩnh mạch hoặc Bộ truyền dịch để truyền thuốc cho bệnh nhân Quy tắc 2, phần II phụ lục I, Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại B