STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Bàn để dụng cụ y tế có điều chỉnh độ cao MS-25; MS-26; MS-25H; Medical-Master Co., Ltd Medical-Master Co., Ltd Làm bàn để dụng cụ (bàn típ) trong phòng mổ, khu điều trị tại các Bệnh viện, trung tâm y tế Quy tắc 4 mục A, Phần II, Phụ lục I của Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại A