STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Ống thông đường tiểu hai nhánh (Foley Catheter 2 way) (sử dụng trong thời gian ngắn) 2121230 2121430 2121630 2121830 2122030 2122230 2122430 2122630 2122830 2123030 Uro Technology- Malaysia Uro Technology- Malaysia Dùng để thông tiểu 5 mục 2 TTBYT Loại B